1.0 Χαιρετισμοί

Οι άνθρωποι που ζούμε με HIV βιώσαμε στη ζωή και στην καθημερινότητα μας τα εντυπωσιακά άλματα της έρευνας και της ιατρικής επιστήμης. Χάρη στην αντιρετροϊκή θεραπεία, περάσαμε από τον αγώνα για την επιβίωση στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, σε μία νέα πιο αισιόδοξη πραγματικότητα.

Οι προκλήσεις ωστόσο για την υγεία μας δεν παύουν καθώς μεγαλώνουμε. Πολλές από αυτές θα κληθούμε να τις αντιμετωπίσουμε με ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, ακόμη περισσότερες όμως εξαρτώνται από τον τρόπο ζωής που επιλέγουμε να ακολουθούμε, από την πρόληψη, από τη διατροφή, την άσκηση, την ψυχική ισορροπία, το χρόνο που αφιερώνουμε στον εαυτό μας και τον ορισμό που δίνουμε στην ευζωία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλίο «Μεγαλώνοντας με τον HIV» αποτελεί μία έκφανση της στρατηγικής του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» να συζητήσουμε δημόσια για τον HIV ως μία χρόνια νόσο και για τις προκλήσεις που τον συνοδεύουν καθώς μεγαλώνουμε. Πρόκειται για ένα χρηστικό οδηγό που επιχειρεί με απλή και κατανοητή γλώσσα να ενημερώσει τα οροθετικά άτομα για θέματα που σχετίζονται με την υγεία μας. Γιατί η ενημέρωση και η γνώση σημαίνουν ενδυνάμωση και κινητοποίηση, σημαίνουν τελικά καλύτερες αποφάσεις για την ίδια μας τη ζωή.

Νίκος Δέδες

Πρόεδρος

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας


Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» να δημοσιεύσει ένα χρηστικό οδηγό για τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν αναφορι-κά με την υγεία τους, καθώς μεγαλώνουν.

Οι γιατροί των Μονάδων Λοιμώξεων και τα οροθετικά άτομα με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται σε αυτές έχουν αναπτύξει μία στενή σχέση. Ακολουθούμε μία κοινή διαδρομή με δυσκολίες, αντιξοότητες, αλλά και με εμπιστοσύνη, κατανόηση και συμπαράσταση. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο ισχυρή, όταν οι άνθρωποι που ζουν με τον ιό HIV έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την υγεία τους και επομένως είναι περισσότερο ενδυναμωμένοι.

Το συγκεκριμένο βιβλίο επιχειρεί να δώσει κάποιες γενικές αλλά εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες στον αναγνώστη για τις συννοσηρότητες καθώς μεγαλώνει. Οι γνώσεις αυτές θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα το σώμα και τις λειτουργίες του, αλλά και να συνειδητοποιήσει τη δύναμη που κρύβουν ο τρόπος ζωής και η πρόληψη για τη διαφύλαξη της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Μάριος Λαζανάς

Πρόεδρος

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS