2.0 Προνοώντας για το μέλλον

Δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε να βάλουμε σαν στόχο να έχουμε γεράματα με υγεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο ένα ποσοστό της μακροβιότητας καθορίζεται από γενετικούς παράγοντες. Κατά τα άλλα, η μακροβιότητα εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που κάνουμε και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επομένως, μέχρι ενός σημείου, ο καθένας μας μπορεί να επηρεάσει την εν λόγω διαδικασία. Το να προνοούμε για τα γηρατειά μας σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε διάφορους μεμονωμένους κινδύνους, καθώς και να βελτιώνουμε σε μόνιμη βάση τον τρόπο που ζούμε.

Προνοώ για τα γηρατειά μου σημαίνει διάφορα πράγματα: γυμναστική, αλλαγές στη διατροφή, διακοπή του καπνίσματος και κατάλληλες κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας τρόπος για να μειώσουμε το άγχος μας για τα γεράματα είναι να ρυθμίσουμε τα οικονομικά μας και να διασφαλίσουμε τη σύνταξή μας. Οι τακτικές επισκέψεις στο γιατρό είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση όλων των παθήσεων που δε σχετίζονται με το AIDS, αλλά οι οποίες συνδέονται με τα γηρατειά και την HIV λοίμωξη, καθώς έτσι μεγιστοποιούμε το όφελος που προκύπτει από την έγκαιρη διάγνωση και την ιατρική παρέμβαση.