1.5 Αδυναμία (“Frailty”)

Η λέξη «αδυναμία» παραπέμπει σε μια σύνθετη εικόνα εξασθένισης, ευαλωτότητας και αναπηρίας που συνδέεται με τα γηρατειά. Πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι η αδυναμία αυξάνεται με την ηλικία και είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες, αν και παραμένει ασαφές για ποιον ακριβώς λόγο συμβαίνει αυτό. Η αδυναμία συνδέεται επίσης με περιπτώσεις χρονίων παθήσεων και αναπηρίας. Εικάζεται ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα του σώματος ταλαιπωρούνται από μια συνεχή, υποκείμενη διαδικασία φλεγμονής, όπως επίσης και λόγω του γενικότερα χαμηλού επιπέδου υγείας.

Η αδυναμία μπορεί να καθοριστεί ως ανεξάρτητο ιατρικό σύνδρομο, αν πληροί τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ακούσια απώλεια βάρους
  • Εξάντληση, σύμφωνα με αναφορές του ίδιου του ασθενούς
  • Χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας
  • Βραδύτητα (η οποία υπολογίζεται βάσει του χρόνου που παίρνει στο άτομο
    να περπατήσει 4 μέτρα)
  • Έλλειψη σωματικής δύναμης (πόσο δυνατή λαβή έχει το άτομο)

Όσον αφορά τους οροθετικούς μεγαλύτερης ηλικίας, οι μελέτες δείχνουν ότι ο χαμηλός αριθμός CD4 συσχετίζεται μεν με την αδυναμία, αλλά δεν παρατηρείται ιδιαίτερη συσχέτιση με το είδος της αντιρετροϊκής αγωγής που λαμβάνει το άτομο. Επιπλέον, οι μελέτες αποκαλύπτουν ότι είναι πιθανότερο τα οροθετικά άτομα να εκδηλώσουν το σύνδρομο της αδυναμίας σε σύγκριση με οροαρνητικά άτομα παρόμοιας ηλικίας και φυλής. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα της οροθετικότητας, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα της αδυναμίας. Έτσι λοιπόν, η συχνότητα της αδυναμίας σε πενηνταπεντάχρονους άντρες που είναι οροθετικοί για πάνω από τέσσερα χρόνια είναι παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε οροαρνητικούς άντρες άνω των 65 ετών.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστεί η ακριβής σχέση μεταξύ αδυναμίας και HIV λοίμωξης. Απαιτείται επίσης έρευνα για να ελαττώσουμε τις επιπτώσεις της αδυναμίας και να διαχειριστούμε τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου. Προς το παρόν, οι ειδικοί συμβουλεύουν τα οροθετικά άτομα να ξεκινήσουν να κάνουν υγιεινή ζωή όσο το δυνατόν νωρίτερα προκειμένου να καθυστερήσουν την εκδήλωση της αδυναμίας.